פרסומים

מאמרים

מבחר מאמרים אשר נכתבו על ידי עורכי הדין מובילים במשרדנו

"על מכרזים"

ניוזלטר משפטי פרקטי העוסק בדיני מכרזים בעריכת עוה"ד דוד רן־יה.

משרדנו בתקשורת

אזכור משרדנו בכלי התקשורת השונים בישראל